Evaluatie omgekeerd inzamelen Horst aan de Maas 2012


Deze evaluatie van gemeente Horst aan de Maas bespreekt de resultaten en ervaringen van het eerste half jaar met het systeem van omgekeerd inzamelen. Dit systeem werd 1 januari 2012 ingevoerd  ingevoerd. Dit was een gevolg van de gemeentelijke herindeling in 2010 en de wettelijke verplichting om binnen 2 jaar over te gaan op één systeem van afvalinzameling. De verplichte harmonisatie is aangegrepen als een kans om de afvalinzameling beter te organiseren en daardoor het onnodig ontstaan van restafval te voorkomen.

De evaluatie toetst of het nieuwe systeem voldoet aan de beleidsuitgangspunten die de gemeenteraad eind 2010 heeft vastgesteld (zie bijlage 1). Het tweede doel is bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de optimalisatie van het inzamelsysteem. Verder besteedt de evaluatie de nodige aandacht aan de communicatie rond de invoering van het nieuwe systeem.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek, Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
33
Omvang 3.5 MB
Organisatie
Gemeente Horst aan de Maas