Evaluatie pilot 'Het Nieuwe Inzamelen in Lunetten'


Deze evaluatie van de gemeente Utrecht beschrijft de uitkomsten van een pilot in Lunetten (2012) om bewoners te faciliteren bij het scheiden van afvalstoffen door de belangrijkste afvalstoffen aan huis op te halen. In het plan zijn de uitgangspunten, zoals geformuleerd in het projectplan Het Nieuwe Inzamelen, getoetst aan de daadwerkelijke resultaten en wordt een voorstel gedaan.

Doel van de pilot "Het Nieuwe Inzamelen in Lunetten" is om in de praktijk te toetsen of de nieuwe manier van inzamelen, Het Nieuwe Inzamelen, ook in een stedelijkheidsklasse I gemeente, zoals Utrecht, kans van slagen heeft.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
18
Omvang 581 kB
Organisatie
Gemeente Utrecht