Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Werkendam


Deze evaluatie beschrijft de resultaten van een aantal veranderingen in de uitvoering van de afvalinzameling in gemeente Werkendam. Doelstellingen van een aantal aanpassingen in het systeem (2011) waren: een beter scheidingsresultaat, optimale dienstverlening en lagere gemiddelde kosten voor de burger (afvalstoffenheffing).

De voorstellen voor veranderingen bestonden onder meer uit een hoger tarief voor het aanbieden van de minicontainer voor restafval, een lager tarief voor het aanbieden van de GFT-container en huis-aan-huis-inzameling van kunststof verpakkingen.

De evaluatie geeft de resultaten uit 2011 en het eerst halfjaar van 2021 weer. Afgesloten wordt met een afvalvisie voor de toekomst en worden opties genoemd om de doelstellingen in die visie te realiseren.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid, Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
19
Omvang 224 kB
Organisatie
Gemeente Werkendam