Evaluatierapport pilot 'Op weg naar 65 procent afval hergebruik' Pijnacker-Nootdorp


Deze evaluatie laat de resultaten zien van een pilotproject voor een afvalbeloningssysteem de gemeente Pijnacker-Nootdorp (2012). Gemeentelijk reinigingsbedrijf Avalex heeft samen met Ryck BV het concept ‘Afval loont’ ontwikkelt. Om dit concept verder uit te werken en te ontwikkelen is deze pilot onder de naam ‘Ryck’ uitgevoerd. Uit de bereikte inzamelresultaten blijkt dat het pilotproject tot een grote toename van het afvalscheidingspercentage leidt.


Publicatiedatum
Soort informatie
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
36
Omvang 1.3 MB
Organisatie
Avalex