Feitenrapport Nascheiding


Feitenrapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over onder meer de kwaliteit en kwantiteit van kunststoffen afkomstig uit nascheiding. Op basis van de  huidige gegevens blijkt dat er nog geen sprake is van gelijkwaardigheid in nascheiding en bronscheiding.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
16
Omvang 580 kB
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Auteur(s)
M.F. Pruijn