Focus op slimme logistiek bedrijfsafval : diverse initiatieven beschreven


In Nederland zijn diverse initiatieven opgestart om bedrijfsafval dat lijkt op huishoudelijk afval meer gecoördineerd in te zamelen met als doel negatieve effecten te beperken zoals dat meerdere afvalinzamelaars beperkte hoeveelheden ophalen, met hogere kosten en vaker overlast. Dit document bundelt een aantal initiatieven als bron van kennis en inspiratie voor andere organisaties die te maken hebben met de inzameling van bedrijfsafval.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
21
Omvang 5.9 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat WVL
Auteur(s)
Opgesteld door Ffact in opdracht van VANG Buitenshuis