Met gedragskennis nog betere afvalscheiding, zes inspirerende artikelen


Drie gedragsbureaus doken in de wereld van afvalscheidende inwoners. Wat is makkelijk en wat is moeilijk voor inwoners? En met welke oplossingen zijn mensen goed geholpen? De bureaus bundelden hun inzichten in zes korte artikelen met daarin hun visie. Een aantal met praktische tips, een aantal met hun advies voor de toekomst. Weer mooie inspiratie voor medewerkers van gemeenten en afvalinzamelaars.


Publicatiedatum
Soort informatie
Gedragsbeïnvloeding
Aantal pagina's
15
Omvang 660 kB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
D&B, Novi Mores en Tabula Rasa