Gemeentelijk Beleidsplan Afvalstoffen - Grondstoffen


Veel Nederlandse gemeenten maken werk van de ambities uit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA en stellen hiertoe nieuw beleid vast. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de NVRD heeft in het kader van het Uitvoeringsprogramma VANG een handreiking voor het opstellen van een gemeentelijk beleidsplan Afvalstof - Grondstof laten opstellen. De Handreiking biedt geen concrete blauwdruk maar spitst zich toe op het planproces van het opstellen van een beleidsplan en welke keuzes daarin gemaakt moeten worden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
57
Omvang 1.4 MB
Organisatie
NVRD
Auteur(s)
KplusV