Grondstof tot nadenken


Grondstoffennota 2019 - 2022

In een grote stad als Rotterdam is het scheiden van grondstoffen en het inzamelen ervan een flinke uitdaging. In 2018 werden in Rotterdam 129 kilogram grondstoffen per persoon gescheiden ingezameld, maar er werden ook nog 296 kilogram restmaterialen per inwoner verbrand en omgezet tot energie. Een ambitieus plan is nodig om de Rotterdamse circulaire ambitie van nul kilogram restmaterialen in 2050 te behalen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
24
Omvang 2.1 MB
Organisatie
Gemeente Rotterdam
Auteur(s)
Gemeente Rotterdam