Handhaven op afvalscheiden in Tilburg


Gemeente Tilburg heeft afgelopen jaar alle duocontainers restafval/GFT gedurende tenminste 6 weken gecontroleerd op de juiste afvalscheiding. Hierbij werden waarschuwingen in de vorm van gele, oranje en rode kaarten uitgedeeld. Na de rode kaart werd een boete opgelegd. Deze controles hebben naast veel reuring ook een forse gedragswijziging bij de burger teweeg gebracht met een forse verlaging van de hoeveelheid restafval tot gevolg.


Publicatiedatum
Soort informatie
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
8
Omvang 488 kB
Organisatie
Gemeente Tilburg, afdeling BAT
Auteur(s)
Piet van Oirschot