Handreiking Samenwerken met scholen rondom zwerfafval en afvalscheiding


De handreiking helpt gemeenten op weg om samen met scholen aan de slag te gaan. Omdat vooral het realiseren van een aanpak op middelbare scholen in de praktijk lastig kan zijn, ligt hier de nadruk op in deze handreiking. Deze is getoetst bij verschillende gemeenten, waarna de uitkomsten zijn verwerkt.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
33
Omvang 1 MB
Organisatie
Public result i.o.v. Rijkswaterstaat en Gemeente Schoon
Auteur(s)
Public result