Handreiking diftar


Afval scheiden loont.

Eind jaren negentig is vanuit het rechtvaardigheidsprincipe ‘de vervuiler betaalt’ het systeem van tariefdifferentiatie ontstaan. Dit systeem, diftar genaamd, is een effectieve methode gebleken om inwoners aan te zetten tot meer afvalscheiding. Het principe van deze financiële prikkel is eenvoudig: wanneer je als inwoner goed je afval scheidt, en zodoende minder restafval overhoudt, betaal je minder afvalstoffenheffing.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
32
Omvang 3.9 MB
Organisatie
NVRD / Rijkswaterstaat
Auteur(s)
NVRD