Handreiking introduceren ‘Ja/Ja-sticker’


Als eerste gemeente introduceerde de gemeente Amsterdam in 2018 de Ja/Ja-sticker voor onge-adresseerd reclamedrukwerk. De introductie van deze innovatieve maatregel ging niet zonder slag of stoot: de reclamebranche stelde de rechtmatigheid van het concept in diverse rechtszaken ter discussie. Desondanks volgden diverse andere gemeenten het Amsterdamse voorbeeld, waardoor de do’s en don’ts van het concept steeds duidelijker werden. Inmiddels achten steeds meer gemeenten de juridische recht-matigheid van het systeem bewezen en is de Ja/Ja-sticker nadrukkelijk in opmars.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
16
Omvang 2.9 MB
Organisatie
VANG-HHA, NVRD
Auteur(s)
Stantec