Handreiking bij transittie-agenda VNG


Dit document is een praktische samenvatting van het rapport ‘Van Afval Af’, gericht op de inzameling van recyclables en sortering van kunststof vanaf 2015. Het volledige rapport verkent de transitie van gemeentelijk afvalbeheer in de circulaire economie op basis van het Verpakkingenakkoord 2012. Het gaat hierbij in op een aantal belangrijke strategische en maatschappelijke vraagstukken in gemeentelijk afvalbeheer die ook individuele gemeenten raken.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
11
Omvang 932 kB
Organisatie
DRIFT
Auteur(s)
Roel van Raak, Derk Loorbach, Marieke Verhagen (DRIFT), Paul Verhoeven, Marijn Teernstra (ARCADIS), en Mattijs Taanman (IMI)