Resultaten pilot drankenkartons van vier inzamelsystemen


Deze hoofdrapportage 'Resultaten van de Pilot Drankenkartons' van het KDV beoordeelt vier inzamelsystemen op milieuwinst, kosten en draagvlak. De pilot is in 2012 gehouden in 37 gemeenten en 40 inzamelgebieden. De gemeenten zijn onderverdeeld op basis van de vier systemen: apart inzamelen (halen of brengen), inzamelen met drager kunststof, inzamelen met drager oud papier en karton (OPK) en inzamelen via nascheiding.

Het onderzoek geeft geschikte informatie over: 1) de in de praktijk te behalen hoeveelheid en kwaliteit van ingezamelde en te recyclen drankenkartons, 2) de kosten van de inzameling en recycling van drankenkartons, 3) de milieuwinst van de inzameling en recycling van drankenkartons en 4) het effect op andere inzamelsystemen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
50
Omvang 2.7 MB
Organisatie
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken