Inspiratiegids voor afvalvrije scholen


Steeds meer scholen gaan aan de slag met afvalpreventie en afvalscheiding. Niet alleen de scholen, maar ook gemeenten, inzamelaars en NME-centra spelen een belangrijke rol op het gebied van bijvoorbeeld educatie en afvalinzameling. Deze partijen hebben ondertussen al veel ervaringen opgedaan en zijn verzameld in deze inspiratiegids als mooie praktijkvoorbeelden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
35
Omvang 551 kB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
RWS, Stichting Afvalfonds Verpakkingen, Royal HaskoningDHV, SME en Planterra