Inventarisatie diftar 'volume/frequentie' in Boxtel


Deze inventarisatie voor de gemeente Boxtel bevat achtergrondinformatie over de diftar-vorm ‘volume/frequentie’. De uitwerking van de verschillende aspecten is op verzoek van Boxtel beschrijvend van aard, zodat een ruim beeld ontstaat van het onderwerp, zonder dat er een advies of een richting aangegeven wordt. Dit om de gemeente de mogelijkheid om op basis van de informatie tot eigen afwegingen en keuzen te komen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
39
Omvang 849 kB
Organisatie
Midwaste, Gemeente Boxtel
Auteur(s)
Jeffrey Weijers, Sharon van der Spek, Désirée Boots