Kadernota 'Creatief met afval: minder afval meer grondstoffen' Nijmegen


In deze kadernota (2013) richt gemeente Nijmegen zich op de kern van het afvalbeleid voor de langere termijn van tien jaar. De nota bevat naast resultaten van afvalbeleid en een visie op de toekomst met ambities ook de doelen en nadruk van het beleid om deze ambities waar te kunnen maken. Verder bevat het document een financiële beeld van afval.

Een bijbehorend uitvoeringsplan bevat de verdere bijlagen met achtergronden van deze kadernota. Het bevat de gedetailleerde uitwerking en onderbouwing van de maatregelen, een benchmark, een samenvatting van het digitale klantenpanel over afval en een overzicht van concrete uitvoeringsvoorstellen per afvalstroom. Daarmee beoogt het uitvoeringsplan daadwerkelijk ook een ‘plan voor de uitvoering’ van afval te zijn.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid, Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
19
Omvang 517 kB
Organisatie
Gemeente Nijmegen