Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill - bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid


Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van verwerkingsmethoden van swill en gft binnen het huidige beleid en regelgeving. Het is onder andere bedoeld voor lokale beleidsmakers, (vergunning verlenende) ambtenaren en initiatiefnemers die overwegen kleinschalig lokaal te gaan verwerken. Dit onderzoek bevat ook een (niet volledig) overzicht van verwerkingsmethoden van gft en swill die tot doel hebben een materiaal voort te brengen dat op de bodem gebracht mag worden.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
107
Omvang 4.5 MB
Organisatie
LeAF, in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Iemke Bisschops, Miriam van Eekert, Anna Hobo, Katarzyna Kujawa-Roeleveld