'Kostenstudie naar de keten van brongescheiden kunststofverpakkingsafval uit huishoudens'


Deze kostenstudie in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen is gemaakt om om input te verkrijgen voor het bepalen van de vergoeding per ton hergebruikt kunststof verpakkingsafval per 2018.

Het onderzoek richt zich op de kosten van de gehele keten van brongescheiden huishoudelijk kunststofverpakkingsafval, van inzameling tot en met vermarkting. Opdrachtnemer PriceWaterhouseCoopers heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van een internationale marktvergelijking.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
98
Omvang 2.5 MB
Organisatie
Afvalfonds Verpakkingen
Auteur(s)
Werkgroep Vergoedingen/ Kwaliteit/Ketenregie