Literatuurstudie 'Verbetering afvalscheiding en inzameling hoogbouw'


In deze literatuurstudie is een groot aantal internationale onderzoeken naar afvalscheidingsgedrag uitgebreid geanalyseerd.

In het eerste hoofdstuk is de totstandkoming van afvalscheidingsgedrag geanalyseerd en een conceptueel kader gevormd. In hoofdstuk 2 zijn psychologische en persoonskenmerken besproken; in hoofdstuk 3 zijn kenmerken van de sociale omgeving besproken; in hoofdstuk 4 zijn kenmerken besproken van de ruimtelijke en technische omgeving en in hoofdstuk 5 zijn interventies besproken die gebruikt zijn om afvalscheiding te beïnvloeden, ofpotentieel hebben om toegepast te worden. Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 enkele recente Nederlandse ervaringen met afvalscheidingsproeven kort beschreven.

Op basis van de literatuuranalyse is een reeks kennisvragen en praktijkadviezen geformuleerd. De conclusies maken duidelijk dat meer inzicht gewenst is in hoeverre het effect van interventies beïnvloed wordt door kenmerken van de hoogbouwdoelgroep, zowel in psychologisch en sociaal als ruimtelijk/technisch opzicht.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
83
Omvang 1.3 MB
Organisatie
Cees Midden Research & Consultancy
Auteur(s)
Cees Midden