Making recycling work for people in flats


In London zijn in de periode van 2017-2019 in 12 flats proeven uitgevoerd om te kijken hoe men afvalscheiding zou kunnen verbeteren. Iedere flat is daarbij eerst voorzien van een basispakket, zodat de uitgangssituatie vergelijkbaar was. In tien flats zijn vervolgens vijf maatregelen getest: 1 - extra verzamelcontainers buiten, 2 - een poster met een gevoelsoproep om afval te gaan scheiden, 3 - feedback posters met informatie over wat er van de gescheiden stromen gemaakt wordt, 4 - een in-home storage solution, bestaand uit afvalzakken en haken waar de zakken aan bevestigd kunnen worden, en 5 - kaarten met een oproep van de huurbaas om afval te gaan scheiden. Belangrijkste conclusie was dat het basispakket een belangrijk effect had. De vijf maatregelen lijken ook enig effect te hebben, maar marginaal. Meer containers buiten en in-home solutions leken relatief het meest effectief.

Dit onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat vanuit VANG-HHA is uitgevoerd om afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. De resultaten daarvan komen in mei 2020 beschikbaar.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
41
Omvang 2.7 MB
Organisatie
Resource London
Auteur(s)
Resource London