Monitor voedselverspilling 2009-2012


Deze monitor van Wageningen UR heeft het doel een betrouwbaar beeld te geven van de hoeveelheid voedselverspilling in Nederland. De voorliggende rapportage brengt de hoeveelheid voedselverspilling in Nederland tussen 2009-2012 in kaart.

Belangrijke elementen in deze opdracht (van het ministerie van Economische Zaken) waren dat het beeld cijfermatig moet zijn, onderbouwd zoveel mogelijk op basis van openbare bronnen. Het ministerie wil met de uitkomsten van de monitor het beleid, om tussen 2009 en 2015 een reductie van 20% voedselverspilling in de keten te realiseren, verifiëren. Dit document is de eerste update na de in 2013 verschenen tussenrapportage over 2009-2011.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
53
Omvang 645 kB
Organisatie
Wageningen UR
Auteur(s)
Han Soethoudt en Hilke Bos-Brouwers