Onderzoek naleving minimumstandaard LAP voor restfractie grof huishoudelijk afval


Dit onderzoeksrapport beschrijft de de verwerking van GHA in de praktijk en de mate waarin het nieuwe landelijke afvalbeleid (2011) in de praktijk uitvoering krijgt. In het project is de keten van grof huishoudelijk afval geanalyseerd vanaf het ontstaan bij de burger tot aan het moment van eindverwerking.

Uit het onderzoek blijkt dat de minimumstandaarden niet altijd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door langlopende contracten tussen gemeenten en inzamelaars. Als wel volgens het LAP2 gewerkt zou worden, zou circa 60% van de restfractie GHA weer hergebruikt kunnen worden.

Belangrijke aanbevelingen zijn dat de gemeenten meer moeten sturen op het verwerken van de restfractie GHA, volgens het LAP 2-beleid en dat de provincies, als belangrijkste vergunningverleners, meer prioriteit en aandacht moeten geven aan het implementeren van het nieuwe beleid in de vergunningen van inzamelaars en verwerkers.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
34
Omvang 1.5 MB
Organisatie
VROM-Inspectie