Neveneffecten diftar


Bij de meeste gemeenten treden er bij (de invoering van) een diftar systeem neveneffecten op. Soms zijn deze effecten tijdelijk (vlak na invoering) en soms ook hardnekkig en langdurig. Voor veel (bestuurders van) gemeenten zijn neveneffecten een belangrijk argument om terughoudend te zijn met het toepassen van diftar: niemand zit te wachten op dumpingen of andere vervuiling van de openbare ruimte. Alhoewel in de beeldvorming en besluitvorming mogelijke neveneffecten soms de boventoon voeren, is er in de praktijk weinig (statistische en/of kwantitatieve) informatie over het optreden van neveneffecten beschikbaar. Dit onderzoek levert deze informatie.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
30
Omvang 1.5 MB
Organisatie
Royal HaskoningDHV, in opdracht van de NVRD
Auteur(s)
Paul Mul, Nina Zaadnoordijk