Naar nieuw gemeentelijk afvalbeleid: praktische procestips


En dan is het zo ver, ook in jouw gemeente moet het afvalbeleid aangepast worden om de doelstellingen te halen. Wellicht wordt het omgekeerd inzamelen, diftar, een combi daarvan en/of een geavanceerde communicatie- en gedragsaanpak. Hoe je te werk gaat hangt van vele factoren en actoren af. Van wie komt het idee om een nieuw beleid vast te laten stellen? Zijn er al beleidsvoorkeuren? Wat is gangbaar in de regio of bij buurgemeenten? Welk proces volgt de gemeente als er nieuw beleid moet komen?

In dit document worden vele tips voor (onderdelen van) een goede procesaanpak gegeven, opgedeeld in de fasen Inventarisatie, Inhoudelijke voorbereiding, Uitwerking, Bestuurlijke voorbereiding en Bestuurlijke besluitvorming. Ook is er een uitgebreide FAQ (xlsx, 193 kB) beschikbaar, met voor zover mogelijk ook antwoorden op de vragen die je kunt verwachten. Je kunt makkelijk de van toepassing zijnde vragen selecteren o.b.v. jouw situatie.

In het voorjaar van 2020 zal er ook een training worden gehouden, gebaseerd op dit document. Houd de vang-hha site in de gaten!


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
15
Omvang 3.5 MB
Organisatie
Ocelot, advies & projecten / Rijkswaterstaat
Auteur(s)
drs. Sharon van der Werf – van der Spek