Onderzoek 0-aanbod bij diftar


Gemeenten die een diftar-systeem hebben ingevoerd kunnen te maken krijgen met 0-aanbieders. Dit zijn mensen/huishoudens die geen restafval meer aanbieden zodra daar een tarief voor wordt gevraagd. Rijkswaterstaat heeft aan JMA gevraagd een kort onderzoek te doen naar 0-aanbod.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
13
Omvang 787 kB
Organisatie
JMA
Auteur(s)
JMA