Onderzoek Eenduidigheid begrippen afvalstromen


Voor dezelfde afvalstromen worden soms verschillende begrippen gebruikt. Ook zijn begrippen vaak niet eenduidig. Dit leidt tot verwarring bij burgers met als gevolg dat er vervuiling plaatsvindt van de ingezamelde fracties. Rijkswaterstaat heeft Kantar Public onder stakeholders en burgers laten onderzoeken welke begrippen het meest eenduidig zijn.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
33
Omvang 1.4 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Matthijs de Gier, Rick Nijkamp en Annemarij Bosch