Onderzoek De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval


Dit onderzoek van het CPB geeft een welvaartseconomisch overzicht van de circulariteit van de kunststofketen. De studie gaat in op de belangrijkste stromen van primaire productie, recycling en afval van kunststoffen, benoemt de belangrijkste mechanismen die vraag en aanbod van kunststoffen beheersen en geeft aan waar de belangrijkste schades optreden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
16
Omvang 1.1 MB
Organisatie
Centraal Planbureau
Auteur(s)
Annemiek Verrips, Sander Hoogendoorn, Krista Hoekstra, Gerbert Romijn