Onderzoek voorschoning bioafval


Om bioafval (gft, swill) goed en  hoogwaardig te kunnen recyclen, is een hoge kwaliteit gewenst: een zuivere fractie zonder vervuilingen en stoorstoffen. Middelen om die kwaliteit te bereiken zijn met name een goede bronscheiding door ontdoeners (burgers, bedrijven) maar ook de voorschoning van het ingezamelde bioafval en de naschoning van producten als compost en digestaat. In dit onderzoek is gekeken hoe in Nederland al voorschoning plaatsvindt en wat de ervaringen zijn daarmee.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
19
Omvang 2.9 MB
Organisatie
Stantec, in opdracht van Rijkswaterstaat