Onderzoek 'Verkenning van kansen en (neven)effecten van tariefdifferentiatie in de Hoeksche Waard'


Deze verkenning heeft als doel om te verkennen wat de kansen en (neven)effecten zijn van diftar op basis van volume/frequentie in de Hoeksche Waard.

De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeentelijk samenwerkingsverband met als hoofdtaak het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen bij vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.

Voor het realiseren van de nieuwe afvaldoelstellingen van RAD (terugdringen van de hoeveelheid restafval en kostenbeheersing door minder restafval en betere scheiding), lijkt het diftarsysteem op basis van volume/frequentie het meest geschikt.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
68
Omvang 622 kB
Organisatie
R.A.D. Hoeksche Waard
Auteur(s)
MWH B.V.