Onderzoeksdesign 'Verbetering afvalscheiding en inzameling hoogbouw'


Dit onderzoeksdesign voor het project 'Verbetering afvalscheiding en verbetering hoogbouw heeft tot doel om te komen tot een menukaartmet met interventies en combinaties daarvan, die wetenschappelijk zijn getoetst in de praktijk. Daarnaast moet het leiden tot een aanpak-methode die gemeenten een kader geeft om zelf aan de slag te gaan met een onderzoek naar afvalscheiding in hoogbouwgebieden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
21
Omvang 1.7 MB
Organisatie
Projectgroep Hoogbouw (VANG HHA)
Auteur(s)
Jorn Horstman, Cees Midden, Odette van Riet en Gijs Langeveld