Onderzoeksrapport 'Vuilnis in de flat, inzichten in gedrag afvalscheiding in hoogbouw'


Dit rapport toont de resultaten van het onderzoeksproject naar succesvolle interventies voor gemeenten met veel stedelijke hoogbouw.

Het project ‘Vuilnis in de flat’ is opgebouwd uit twee fasen. Fase 1: Doe generatief en kwalitatief veldonderzoek om in beeld te brengen hoe mensen in hoogbouw omgaan met hun afval. Fase 2: Met de inzichten van fase 1 pilot-interventies ontwerpen en testen die zorgen dat bewoners in hoogbouw hun afval beter scheiden.

Met de uitkomsten kunnen gemeenten voorgestelde interventies toepassen en gebruikersgerichte prototypen laten ontwerpen en testen in afvalscheidingspilots.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
53
Omvang 6.8 MB
Organisatie
Design Innovation Group
Auteur(s)
Design Innovation Group