Het printerloos kantoor :Een studie naar het gebruik van e-readers ter vervanging van geprint papier


Het is een mooie gedachte: door digitaal lezen van documenten worden er bomen gespaard doordat er minder geprint hoeft te worden. Het is  helemaal niet zo zeker dat het gebruik van een digitale reader tot milieuwinst leidt. In dit onderzoek is door middel van levenscyclusanalyse de milieubelasting van digitale readers en geprint papier bepaald. Met behulp daarvan is het punt bepaald waarop de milieubelasting van de hoeveelheid prints gelijk is aan de milieubelasting van het gebruik ven een digitale reader (het kantelpunt).


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
56
Omvang 3.3 MB
Organisatie
CE Delft
Auteur(s)
CE Delft