Publieksrapport Van Verpakking Naar Grondstof


Het Afvalfonds Verpakkingen draagt sinds 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor het recyclen van verpakkingen in Nederland en het monitoren daarvan. In dit eerste publieksverslag rapporteert het  Afvalfonds hierover, namens het verpakkende bedrijfsleven, de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Een belangrijke verbetering is te zien in de monitoring van het ingezamelde en gerecyclede bedrijfsverpakkingsafval.


Publicatiedatum
Soort informatie
Evaluatie
Aantal pagina's
19
Omvang 7.1 MB
Organisatie
Afvalfonds Verpakkingen
Auteur(s)
Afvalfonds Verpakkingen