Quickscan 'Aanpak van goedkope namaak-vuilniszak' in Maastricht


Deze quickscan voor gemeente Maastricht geeft mogelijke oplossingen om het namaken van 'dure' diftar-vuilniszakken tegen te gaan.

In het verkennende onderzoek geeft adviesbureau CREM adviezen voor de volgende vier mogelijkheden: handhaving, aanpassingen aan de zakken, overgaan op ander inzamelsysteem en communicatie.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek, Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
25
Omvang 521 kB
Organisatie
Adviesbureau CREM
Auteur(s)
Marcel van Westerhoven