Rapport 'Naar een gesloten kringloop voor elektronica'


Dit rapport beschrijft het ontstaan van de verwerking van e-waste, de versnelling die op middellange termijn nodig is en de verwachte veranderingen in organisatie en markt op langere termijn.

Deel 1 van dit rapport beschrijft hoe vanaf 1999 in Nederland een systeem is opgezet voor de inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichting, samen aangeduid als e-waste. Deel 2 beschrijft de uitdaging die een herziene Europese richtlijn stelt.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
34
Omvang 1.7 MB
Organisatie
NVMP