Rapport 'Voedselresten in de afvalwaterketen'


Dit rapport van onderzoeksbureau Tauw omvat de uitvoering van de inventarisatiefase van een grootschalig onderzoek naar voedselresten in de afvalwaterketen.

De inventarisatie behandelt de volgende aspecten: de huidige huishoudelijke afval- en afvalwaterproductie, (GF)T- afval en het aandeel van GF-afval in restafval/GFT-afval, de stand van zaken en ontwikkelingen van de afval(water)keten, de financiën/kosten in de afval(water)keten en de presentatie van zoveel mogelijk kengetallen in relatie tot duurzaamheid voor de afvalketen en afvalwaterketen. Ook wordt ingegaan op de voedselrestenvermalers zelf en de ervaringen hiermee en komen de uitkomsten van een uitgebreide literatuurstudie aan bod.

Tot slot is de stand van zaken in relatie tot de onderzoeksvragen uit het projectvoorstel opgenomen: welke vragen zijn door de uitvoering van deze eerste stap beantwoord en welke vragen zijn deels of nog niet beantwoord.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
231
Omvang 11 MB
Organisatie
Tauw
Auteur(s)
Ing. R.W.P. Berg en ir. P. Telkamp