Rapportage 'Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012'


Dit rapport van het ministerie van IenM geeft de resultaten van 2012 weer voor het jaarlijkse monitoringsonderzoek van het Nederlands huishoudelijk restafval (in het kader van het LAP).

In deze rapportage is de samenstelling van het huishoudelijk restafval in hoofdcomponenten weergegeven, waarna per hoofdcomponent de trends en resultaten van de subanalyses worden weergegeven.

In het document wordt apart ingegaan op de samenstelling en het aandeel van de verpakkingsfractie in het huishoudelijk restafval. In de bijlagen wordt de gehanteerde werkwijze beschreven en zijn de resultaten van de sorteermonsters afzonderlijk weergegeven.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
37
Omvang 456 kB
Organisatie
Ministerie van IenM