Saving Materials - Een verkenning van de potentiële bijdrage van duurzaam afval- en recyclingbeleid aan broeikasgasemissiereductie in Nederland


Studie waarin de reductie van energiegebruik en CO2-emissies voor verschillende scenario's van nationaal afvalbeleid centraal staat.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
96
Omvang 2 MB
Organisatie
Copernicus Institute
Auteur(s)
M. Corsten, E. Worrell, A. van Duin, M. Rouw.