Sectorvisie Afvalsector 2013


In de sectorvisie 'De grondstoffenrotonde uitgelicht' geeft Rabobank haar visie op de Nederlandse afvalsector (2013). Hierin stelt de bank vast dat het succes van afvalpreventie, hergebruik en recycling de Nederlandse afvalsector in de TOP-5 van Europese lidstaten brengt.

Binnen Nederland hebben overheid, publieke en private partijen elkaar nodig in de verdere transitie naar een duurzame grondstoffen- en energiemarkt. De vraag is hoe spelers hun concurrentie positie duurzaam kunnen versterken, waar precies de groeikansen liggen, en wie hierin het voortouw nemen. Vragen die de Rabobank in dit artikel beantwoordt met haar sectorvisie.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
6
Omvang 494 kB
Organisatie
Rabobank
Auteur(s)
Ronald de Vries