Sociale activatie op circulaire ambachtscentra


Op het eerste gezicht lijken circulaire ambachtscentra met name nuttig zijn voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen. Maar een circulair ambachtscentrum kan niet bestaan zonder mensen die er werk van maken: mensen die aangeboden afval beoordelen en scheiden, mensen die kapotte producten repareren, en mensen die afgedankte materialen hergebruiken om iets nieuws te creëren. De vraag is in hoeverre circulaire ambachtscentra ook kansen (kunnen) bieden voor het bereiken van doelen binnen het sociaal domein, zoals activering van mensen en het bieden van plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

>> terug naar circulaire ambachtscentra


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
78
Omvang 1.6 MB
Organisatie
Panteia in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Henri Faun, Mandy Goes, Koen Maas, Robert Steenland