Sorteeranalyses Huishoudelijk afval gemeente Houten


Eureco heeft in opdracht van gemeente Houten sorteeranalyses uitgevoerd aan het huishoudelijk restafval afkomstig uit de wijk Akkers en Bermen. De sorteeranalyses zijn uitgevoerd in het kader van een inzamelproef van huishoudelijk afvalstoffen, met als doel meer afvalscheiding aan de bron te realiseren. Door een koppeling te maken van inzamelcijfers aan de samenstelling wordt een beeld gevormd van de hoeveelheid en soort grondstoffen die als restafval worden afgevoerd.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
18
Omvang 799 kB
Organisatie
Gemeente Houten
Auteur(s)
Eureco onderzoek en advies reststromen