Spoorboekje Biomassa voor realisatie van biomassaprojecten door gemeenten en publieke afvalbedrijven


Spoorboekje bij de besluitvorming over biomassaprojecten, in de fasen van idee tot realisatie en het besluitvormingsproces.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
30
Omvang 2.8 MB
Organisatie
NVRD
Auteur(s)
NVRD