Strategisch Plan Afvalscheiding Haarlems grondstoffenbeleid 2016 - 2022


Op verzoek van de gemeenteraad is dit onderzoek uitgevoerd naar best practices in afvalscheiding, met inbegrip van gedifferentieerde tarieven en van scenario’s. Doel is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage te komen en tot een lagere afvalstoffenheffing. Een middel daarbij is het uitvoeren van een aantal pilots. Het strategisch afvalplan geeft invulling aan het door de raad gevraagde onderzoek.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
82
Omvang 3.7 MB
Organisatie
Gemeente Haarlem
Auteur(s)
Gemeente Haarlem