Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval Herijking voor de periode t/m 2025


Met optimale afvalscheiding naar hoogwaardige recycling.

Dit Uitvoeringsprogramma geeft invulling aan de uitvoering van het programma VANG-HHA voor de jaren 2021-2025. Voor de periode 2021- 2025 blijft het streven om door middel van goede afvalscheiding hoogwaardige recycling te faciliteren, maar het accent komt sterker te liggen op hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen. Daarnaast kijken gemeenten voor bepaalde reststromen ook naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval te beperken door waar mogelijk in te zetten op preventie.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
16
Omvang 2.4 MB
Organisatie
VANG-HHA
Auteur(s)
VANG-HHA