Uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval : Herijking 2018-2020


Het Uitvoeringsprogramma beslaat de periode 2015–2025 en beschrijft de hoofdlijnen van de activiteiten die worden ontplooid. Deze herijking gaat vooral in op wat de komende jaren de accentverschuivingen zijn. De kwantitatieve ambities voor 2020 blijven overeind, waarbij gemeenten en burgers nadrukkelijk oog moeten blijven houden voor de kwaliteit van de verkregen deelstromen. Alleen dan is een hoogwaardige recycling van deze stromen mogelijk. Een meer landelijk gecoördineerde aanpak van de communicatie over de nut en noodzaak van afvalscheiding zal hier een bijdrage aan leveren.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
31
Omvang 322 kB
Organisatie
VANG-HHA
Auteur(s)
VANG-HHA