Uitwerking programmadoelstellingen 'Van Afval Naar Grondstof'


Dit uitwerkingsplan van het programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG) werkt de acht operationele doelstellingen van het programma uit. VANG is de inspanning van dit kabinet om de transitie naar een circulaire economie deze kabinetsperiode te stimuleren.

De doelstellingen worden in dit plan uitgewerkt in de volgorde van de schakels in de grondstoffenketen. Het gaat hierbij om: 1) verduurzaming van de voorkant van de keten en 2) van consumptiepatronen, 3) verbetering van afvalscheiding en inzameling, 4) bestaand beleid afstemmen op de circulaire economie, 5) aanpak van specifieke ketens en afvalstromen, 6) ontwikkeling van (financiële) marktprikkels, 7) verbinding van kennis en onderwijs aan de circulaire economie en 8) vereenvoudiging van meetmethoden, indicatoren en keurmerken.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
24
Omvang 686 kB
Organisatie
Ministerie van IenM