VANG-HHA-doelstellingen. Peiling onder gemeenten


Gemeenten in Nederland streven naar een daling van de hoeveelheid restafval naar maximaal 100 kg restafval per inwoner en een stijging van de hoeveelheid afvalscheiding van grondstoffen naar 75% in 2020. Om een indruk te krijgen van hoe het er voorstaat is een peiling uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
11
Omvang 169 kB
Organisatie
VANG-HHA
Auteur(s)
I&O Research