VANG-Huishoudelijk afval vanaf 2021


Behoefteverkenning: Wensen en suggesties van gemeenten in beeld.

Deze behoefteverkenning brengt de wensen en behoeften van Nederlandse steden in kaart ten aanzien van gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval de komende vijf jaar (2021-2025). Er zijn zeven behoeften geïdentificeerd: ontmoeten, agenderen, leren, innoveren, samenwerken, communiceren en aanjagen. Per behoefte is in beeld gebracht in hoeverre daar in het huidige Uitvoeringsprogramma op wordt ingezet en wat het advies is voor de periode 2021-2025.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
22
Omvang 347 kB
Organisatie
VANG-HHA
Auteur(s)
Project Gijs BV